KESATU IIUM

KESATU IIUM

Home

Contact Info

KESATUAN KAKITANGAN SOKONGAN SATU,IIUM
(KESATU)

d/a  Kulliyyah of Engineering
International Islamic University Malaysia
P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur

Tel: 03-6196 4564
HP: 019-229 2043

Home


Kesatuan Kakitangan Sokongan Satu International Islamic University Malaysia

(ditubuhkan dibawah Akta Kesatuan Sekerja 1959, No. Pendaftaran 1039)