News

News

MBKAD Universiti Awam Malaysia No. 3/2015

MBKAD Universiti Awam Malaysia No. 3/2015

Date : 16 December 2015

Reported by : WebMaster

Category : News


Share

Mesyuarat Bersama Ketua-Ketua Audit Dalam (MBKAD) Universiti Awam Malaysia No. 3/2015 was held at Bilik Mesyuarat 3, Aras 4 Bangunan Canseleri Universiti Malaya (UM) at 2.15 pm, 16 December 2015.