PEJABAT PENGARAH KAMPUS, Kampus Kuantan

PEJABAT PENGARAH KAMPUS, Kampus Kuantan

Sections & Units

Sections & Units


                       


                                                         Asst. Prof. Dr. Hasbullah bin Mohamad
Deputy Director (DS52)
09-570 4145
asbul74@iium.edu.my
                                                                                               
Ustaz Zunaiddin bin Ibrahim
Senior Islamic Religious Officer (S44)
09-570 4142
yangmulia73@iium.edu.my
Ustazah Syarifah Hafilah binti Said Maamor
Senior Assistant Religious Officer (S32)
09-570 4147
syhafilah@iium.edu.my
Ustaz Luqman Al Hakim bin Mohamed Yunos
Assistant Religious Officer (S29)
09-570 4146
luqmanyunos@iium.edu.my

Ustaz Ahmad Nadzri bin Abdul Razak
Assistant Religious Officer (S29)
09-570 4148
nadzri@iium.edu.my
Hasry Rosly
Administrative Assistant (Part-time)
09-570 4144
aaptktn2@iium.edu.my
Aisyah binti Tahrin
Administrative Assistant (Part-time)
09-570 4144
aaptktn28@iium.edu.my