Berita

Berita

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Tarikh : 29 August 2019

Dilaporkan Oleh : Rosazura Bt Jasmi

Kategori : News


Share

Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Date : 29th August 2019

Time : 10.00 am - 2.00 pm

Venue: Kulliyyah of Medicine Meeting Room