Berita

Berita

Merdeka office decoration competition 15-9-2020

Merdeka office decoration competition 15-9-2020

Tarikh : 18 September 2020

Dilaporkan Oleh : Rosazura Bt Jasmi

Kategori : News


Share

Merdeka office decoration competition 

Date:  15-9-2020

Venue: Lobby & Admin Office, Kulliyyah of Medicine