KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

KULLIYYAH SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Fakulti & Kakitangan

Contact Info

Professor Madya Dr. Suzanah Abdul Rahman

Dekan, 

Kulliyyah of Allied Health Sciences, International Islamic University Malaysia,

P.O Box 141, 25710, Kuantan, Pahang Darul Makmur, MALAYSIA

Telephone: +609 - 5716 400 (ext. 5201)

Email: arsuzanah@iium.edu.my