الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Osman Bin Bakar
Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Philosophy in Sciences - Doctor of Philosophy, Temple University, Philadelphia
  • Mathematics (Algebra) - Masters Degree, Univesity of London
  • Mathematic - Bachelor Degree, University of London