الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nabilah Hanim binti Japri
Assistant Administrative Officer

  • OFFICE OF THE DEPUTY RECTOR (STUDENT DEVELOPMENT & COMMUNITY ENGAGEMENT)
  • IIUM Gombak Campus
  • hanimjapri@iium.edu.my
  • 5992

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor Information Science (Hons.) in Library Science Management - Bachelor Degree, -
  • Diploma in Information Management - Diploma, Universiti Teknologi MARA (UiTM)