الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Wan Azila Binti Wan Hamat
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Master of Science in Clinical Dentistry (Fixed and Removeable Prosthodontics) - Masters Degree (Clinical Specialist), University of Manchester
  • Bachelor of Dental Surgery - Bachelor Degree, Universiti Malaya (UM)
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Dentistry ~ Prosthodontics -
  • -1 - -1 ALUMNI,
  • 2012 - -1 Alumni,
  • 2018 - -1 Member, Malaysian Association for Prosthodontics
CONSERVATIVE DENTISTRY 2017/2018
Conservative 2017/2018
Conservative Dentistry 2019/2020
PROSTHETIC 2017/2018
PROSTHODONTICS 2017/2018
PROSTHODONTICS YEAR 3 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PROSTHODONTICS YEAR 4 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PROSTHODONTICS YEAR 5 2019/2020 2020/2021
Prosthetic Dentistry 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2018/2019 2019/2020
Research Project 2013/2014
09 يوليو 2020 I Do Care award - Most Impactful Project. IIUM - University level.