الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Adlina Binti Bohari
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Master of Education (Guidance Counseling) - Masters Degree, International Islamic University Malaysia
  • Bachelor of Human Sciences (English Language and Literature) - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
  • Social Science ~ Social Science ~ Psychology ~ Counselling and Psychotherapy - Master of Education (Guidance Counseling)
BASIC HISTORY AND CIVILIZATION 2018/2019
ORAL COMMUNICATION SKILLS 2008/2009 2011/2012 2013/2014 2014/2015
PUBLIC SPEAKING 2016/2017 2017/2018
READING & ANALYTICAL THINKING : DRAMA 2008/2009 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
READING & ANALYTICAL THINKING : POETRY 2008/2009 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
READING AND ANALYSING LITERATURE 2019/2020
STUDY SKILLS 2014/2015 2015/2016 2016/2017
THINKING SKILLS 2018/2019 2019/2020
WRITING SKILLS 2017/2018 2018/2019 2019/2020