الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Jamilah Binti Othman
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


Dr. Jamilah is attached to the Department of Landscape Architecture, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, IIUM. She teaches Landscape Architecture Design Studio, Visual Analysis and Landscape Construction Materials. Her research has concentrated on the scenic beauty of nature-based landscapes of highland environment. Her interest has also expanded into the issue of scenic beauty as an indicator to good ecology of urbanscape environment.

  • Doctor of Philosophy - Doctor of Philosophy, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Master of Landscape Architecture - Masters Degree, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Diploma in Education - Diploma, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Bachelor of Architecture - Bachelor Degree, Texas Technology University
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Landscape Management - Landscape Architecture and Design
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Landscape Planning - Landscape Management of Highland Environment
ARCHITECTURAL DESIGN 2 (STUDIO) 2017/2018
COMMUNITY LANDSCAPE DESIGN 2019/2020
GRAPHIC COMMUNICATION 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2016/2017 2017/2018
HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 2009/2010
INTRO. TO BUILT ENVIRONMENT 2009/2010
INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE 2008/2009
ISLAMIC GARDENS 2008/2009 2009/2010 2010/2011
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2010/2011 2011/2012
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 2 2010/2011 2011/2012 2013/2014 2014/2015 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2008/2009 2009/2010 2018/2019
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2010/2011 2015/2016
LANDSCAPE ARCHITECTURAL GRAPHIC AND DESIGN 2018/2019 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 1 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 3 2009/2010
LANDSCAPE ARCHITECTURE GRAPHIC AND DESIGN 2020/2021
LANDSCAPE CONSTRUCTION (MATERIAL) 2008/2009 2009/2010 2011/2012
LANDSCAPE CONSTRUCTION MATERIAL 2019/2020 2020/2021
LANDSCAPE DESIGN 2 2010/2011
LANDSCAPE DESIGN I 2002/2003
LANDSCAPE DESIGN II 2001/2002 2002/2003
LANDSCAPE MATERIAL AND CONSTRUCTION 2 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
LANDSCAPE SEMINAR 2012/2013
LANDSCAPE VISUAL ANALYSIS 2019/2020
RECREATIONAL PARKS PLANNING 2002/2003 2003/2004
TOPICAL STUDIES 2012/2013
VISUAL ANALYSIS 2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
WORKING DRAWING AND SPECIFICATION 2017/2018
In Progress
2020 - Present Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2019 - Present Planting and SMART Tagging Trees Project for the Malay Enclave in IIUM
2018 - Present Reinvigoration of Klang Islands, International Inter-varsity Conceptual Design Competition
2018 - Present Joint Research Collaboration between Global Heritage Consultancy Sdn. Bhd. and IIUM Research Team for Conceptual Design and Feasibility Studies of Klang Islands.
2015 - Present Developing A Proposed Model For Zakat-Waqaf Collaboration In The Provision Of Appropriate Housing For Needy Muslims In Malaysia
2012 - Present Garden of Knowledge and Virtue (Bustan Al-Salatin)
2012 - Present IIUM Master Plan (Planning Soft and Hard Scape)
Completed
2019 - 2020 Planting and SMART Tagging Trees Project for the Malay Enclave in IIUM
2017 - 2018 Kajian Pelan Induk Pembangunan
2013 - 2016 Assessing Scenic Beauty of Jalan Tunku Abdul Rahman Using Ecological Attributes
2013 - 2016 Empirical Evaluation of Aesthetics Preferences and Environmental Performance of Sun Shading Devices Using Carving of Malay Traditional Houses
2013 - 2016 Assessing the Quality Aspects of Malaysian Parks and Green Open Spaces Using Quality Parks Criteria (QPC)
2012 - 2015 Evaluation of Green Roof System for Green Building Projects in Malaysia
2012 - 2015 A Model for Integrated Green Infrastructure as Rainwater Management to Mitigate Stormwater in Urban Area
2011 - 2015 RU 2011: Scenic Beauty Assessment: Tourists' Preferences for Nature-Based Environment
2004 - 2008 The Study of Chinese Spiritual Gardens
Unknown - 2003 The Study of Japanese Spiritual Garden
30 يناير 2013 IIRIE 2013 - BRONZE MEDAL. IIUM - University level.
Article
2020 Reviewing the intervention of landscape in vertical greenery systems (VGSS). Journal of Asian Scientific Research , 10 (3) pp.180-189
2019 Assessing minimum standard requirements and Sharia compliance for Muslim’s cemetery at urban setting. Landscape Architecture and Regional Planning , 4 (1) pp.15-20
2018 Forecasting scenic preferences for urban streetscape using photographic simulation. Journal of Asian Scientific Research , 8 (12) pp.301-308
2017 Assessing aesthetics preferences of Malay wood carved panels. Science International , 29 (2 (Special)) pp.133-136
2016 Application of ecological attributes in the contemporary landscape assessment research. Journal of Scientific Research and Development , 3 (4) pp.133-137
2016 The Impacts of Open Space on Urban Population. Habitat Magazine , 8 pp.52-54
2015 Assessing scenic beauty of nature based-landscapes of Fraser's Hill. Procedia Environmental Sciences , 30 pp.115-120
2014 Whether perception or expert based paradigm? assessing scenic beauty of nature based landscape. International Journal for Research in Emerging Science and Technology , 1 (5) pp.36-43
2013 Evaluation of green roof system for green building projects in Malaysia. World Academy of Science, Engineering and Technology , 74 pp.73-79
2012 Public scenic beauty preferences of highland environment . Medinanet pp.(1-10)
2011 Scenic beauty preferences of Cameron Highlands Malaysia: local versus foreign tourists . International Journal of Business and Social Science , 2 (6) pp.248-253
2005 The study of Japanese spiritual gardens. Journal of Islamic Built Environment , 1 (1) pp.49-69

Conference or Workshop Item

2017 Assessing landscape’s appropriateness of Muslim cemetery, Jalan Ampang. In: UMRAN 2017 National Landscape Architecture Seminar
2016 Ecotourism to sustain scenic beauty of Pulau Langkawi, Malaysia. In: International Language and Tourism Conference 2016 (ILTC 2016)
2016 A survey of design features and provisions in suraus at petrol stations in Klang Valley. In: International Conference Masjid, Zakat & Waqaf (i-MAF 2016)
2015 Islamisation of human knowledge in the built environment education: a case of the Bachelor of Science in architectural studies, international Islamic university Malaysia. In: The Second International Conference on Thoughts on Human Sciences in Islam
2015 Preliminary discussion on the potential of zakat-waqaf collaboration in the provision of housing for the needy Muslims. In: Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi: Peringkat Kebangsaan 2015
2015 Preliminary discussion on the potential of zakat-waqaf collaboration in the provision of housing for the needy Muslims. In: National Conference on Zakat aand Economic Development 2015 (NCOZ 2015)
2013 Lessons from live project: a case study on a landscape project of an institution . In: International Conference on Architecture and Built Environment 2013 (ICABE2013)
2011 Islamic philosophy in the pedagogy of landscape architecture: case study on studio-based subject. In: 1st IFLA Asia Pacific Region Symposium on Landscape Architecture Education (SOLARE 2011)
2011 Teaching Islamic perspective of sustainability in landscape design studio. In: 2011 International Conference on Creativity and Innovation for Sustainable Development
2011 Islamic philosophy in the pedagogy of landscape architecture: study on studio-based subject . In: 1st IFLA Asia Pacific Region Symposium on Landscape Architecture Education (SOLARE 2011)

Book

2017 Asas pembinaan taman terapeutik. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-417-9

Book Section

2015 Can scenic indicator help sustaining healthy ecosystems of Fraser’s Hill? . In: WIT transactions on ecology and the environment WIT Press , pp.161-171
2015 Aesthetics: a multidisciplinary issue. In: Aesthetics in Built Environment: Reconciling Culture Sustainability and Ecology IIUM Press . ISBN 978-967-418-330-1 , pp.28-37
2012 Falsafah reka bentuk dan perancangan landskap bandar yang berkonsepkan tuhan, manusia, dan alam. In: Perancangan bandar dari perspektif Islam Dewan Bahasa dan Pustaka . ISBN 9789834611446 , pp.73-87
2011 Objectivist paradigm in scenic beauty assessment. In: Nurturing nature for man IIUM Press . ISBN 9789674181284 , pp.1-9
2011 Highland close up : linking highland landscape to management practices. In: Stewardship: The Quest for a Sustainable Landscape IIUM Press . ISBN 978-967-0225-66-1 , pp.178-205
2011 Busking and the landscape of urban plaza. In: Visioning Malaysian landscape IIUM Press . ISBN 9789674180539 , pp.68-79
2011 Laptop and the discovery of knowledge in landscape architecture studio. In: Visioning Malaysian landscape IIUM Press . ISBN 9789674180539 , pp.80-85
2011 Trees in the making of Islamic environment . In: The Green Culture of Islam IIUM Press . ISBN 9789674180683 , pp.16-25
2011 Nature that inspires spiritual landscape . In: The Green Culture of Islam IIUM Press . ISBN 9789674180683 , pp.26-36
2009 Thoughts on Islamic values and environmental ethics: a perspective. In: An Anthology of Essays on Integrating Islamic Values in the Theory and Practice of Architecture and the Built Environment Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, IIUM . ISBN 9833855575 , pp.113-117