KESATU IIUM

KESATU IIUM

PEKELILING PERKHIDMATAN

PEKELILING PERKHIDMATAN


Pekeliling Perbendaharaan
Kadar Elaun Tugas-tugas Rasmi
Kadar Elaun Semasa Berkursus

Surat Pekeliling Am Bil. 1/2018
Peraturan Mengenai Penggunaan Kemudahan, Kelengkapan dan Aset Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan oleh Pertubuhan Kebajikan dan Sukan serta Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Awam dan Badan Berkanun

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2017 
Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan
.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2017
Kemudahan Cuti Umrah
MSD Service Circular No. 1 2018_Adoption of the Government Service Circular on the Umrah Leave Facilities
MSD-EBHRRU-02 Leave Form_Umrah Leave
.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2017
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana
MSD Service Circular No. 5 2018_Time-Based Promotion Based on Excellence for Support Staff
MSD Service Circular No. 6 2016_Suspension of Promotion Exercise under IIUM Policies
.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2017
Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Wanita Mengandung
MSD Service Circular No. 3 2018_Adoption on the Implementation of an Early One Hour Leave for Pregnant Women Officer
MSD Service Circular No. 5 2019_Implementation of an Early One Hour Leave for Pregnant Women Staff on Shift Duties
.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2016
Kemudahan Cuti Kuarantin
MSD Service Circular No. 1 2017_Adoption on Quarantine Leave Facility
Soalan Lazim - Cuti Kuarantin FAQ
.
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2015
Cuti Tanpa Rekod bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
MSD Service Circular No. 12 2015_Adoption on Unrecorded Leave Facility for Funeral Affairs of Immediate Family Members

.
IIUM Exit Policy
MSD Service Circular No. 1 2015_Rules and Regulations on Absence Without Leave, Poor Performance and Medical Incapacity
Appendix A. Poor Performance
Appendix B. AWOL
Appendix C Medical Incapacity
.

.