INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC  THOUGHT AND CIVILISATION (ISTAC-IIUM)

INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILISATION (ISTAC-IIUM)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ozay

معلومات الاتصال

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ozay


Ozay, Mehmet (16 February 2023). Resolving Conflicts through Peaceful Dialogue. Retrieved from: https://www.nst.com.my/opinion...

Resolving Conflicts.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (15 February 2023). Gazali Düşüncesi üzerinden Dün-Bügün Karşılaştırması / Comparison between Past and Present in the Light of Al-Ghazali Thought .  Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

02.15.2023 İmam Gazali dün ve bugün.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (12 February 2023). George Town, Penang: Yatay ve Dikey Düzlemde Toplumsal Yapı / George Town, Penang: Social Structure on the Horizontal and Vertical Planes. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

02.12.2023 Penang Adası Sosyo Kültürel Yapısı.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (11 February 2023). Doğal Afetler Karşısında Tepkiler ve Etkileşimler / Reactions and Interactions in the Face of Natural Disasters. Retrieved fromhttps://guneydoguasyacalismala...

02.11.2023 Deprem Doğal afet karşısında tepkiler ve etkilenimler.docx (1) (PDF)


Ozay, Mehmet (5 February 2023). Ingiliz Ekonomik Kalkınmacılığında Malaya’nın Rolü / British Economic Development and the Role of Malaya. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

02.05.2023 Penang ve İngiliz varlığı.docx (PDF)

Ozay, Mehmet (1 February 2023). Nurettin Topçu düşüncesi ve çetin bir yenileşme gayreti / Arduous exertion for a renewal in Nurettin Topcu Thought. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

02.01.2023 Nurettin Topçu özelinde Hareket dergisi genelinde 1960.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (29 January 2023). İslam Toplumlarında Reform Düşünce ve Sosyolojik Gerçeklik / Reform Ideas and Sociological Realities in Islamic Societies. Retrieved from:  https://guneydoguasyacalismala...

01.29.2023 İslam toplumlarının veya varlığı kabul edilebliecek şekilde İslam medeniyetinin son dönemde karşılaştığı ileri sürülen kriz.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (26 January 2023). Malezya’da Osman Bakar Hoca’ya akademik onur / Academic Honour to Prof. Dr. Osman Bakar in Malaysia. Retrieved from:  https://guneydoguasyacalismala...

01.26.2023 Osman Bakar'a akademik ödül.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (22 January 2023). Nurettin Topçu düşüncesi: Osmanlı ve Yeni Cumhuriyet’te eğitim ve Teknik / The thought of Nurettin Topçu: Education and Technic in the Ottomans and the New Republic . Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

01.22.2023 Topçu da eğitim ve teknik.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (20 January 2023). Sultan Abdul Hamid II bertemu dengan Habib Abd al-Rahman. Waspada, B3. Retrieved from: https://epaper.waspada.id/epaper/waspada-jumat-20-januari-2023/

01.20.2023 Sultan Abdul Hamid II bertemu dengan Habib Abd al.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (13 January 2023). Tarihi Anlama çabası ve Bunun Doğu ve Güney Toplumlarına Yansıması / Understanding of History in Turkey and its Repercussions on Eastern and Southern Societies. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

01.13.2023 Türkiye tarih çalışmaları.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (31 December 2022). Ghazali’nin Vefat Yıldönümü: Biyografisi üzerinden Sosyolojik Gerçeklik Arayışı / The Commemoration of al-Ghazali’s Demise: Inquiry of Sociological Truth through his Biography . Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

12.31.2022 Ghazali yıldönümü 31 December.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (22 December 2022)Modernite’nin bir ‘dış-öteki’ olarak İslama ihtiyacı / Modernity's Exigency for Islam as an 'External Other'. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismalari.com/2022/12/23/modernitenin-bir-dis-oteki-olarak-islama-ihtiyaci-modernitys-exigency-for-islam-as-an-external-other/

12.22.2022 Modernite ve Islam.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (12 December 2022). Global Türkiye dan G20. Retrieved from: https://waspada.id/opini/sikap...

12.12.2022 Sikap global Turkiye dan G20.docx (PDF)


Ozay, Mehmet (12 January 2022). Malay Takımadaları’nda Sömürgecilik ve Sosyalizme Dair / Colonialism and Socialism in the Malay Archipelago. Retrieved from: https://guneydoguasyacalismala...

12.01.2022 Sosyalism Bir modernleşme biçimi olarak sosyalizmin.docx (PDF)