الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Aisyah Binti Mohd. Hanifiah
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Science in Information Studies (Information Systems Manage Merit) (Honours) - Bachelor Degree, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • ICT ~ Information, Computer And Communications Technology (ICT) ~ ICT Applications ~ e-Learning - Learning Management System
BASIC APPLICATION OF ICT 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
COMPUTER HARDWARE AND TROUBLESHOOTING 2011/2012 2012/2013 2013/2014
COMPUTER I 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
INTRO. TO INF. LITERACY 2008/2009 2009/2010
INTRODUCTION TO INFORMATION LITERACY 2009/2010
INTRODUCTION TO PROGRAMMING 2018/2019