الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohamad Azmi Bin Sulong
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Master of Science in Water Management - Masters Degree, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Cooperative Management - Diploma, Maktab Kerjasama Malaysia
  • Bachelor of Science (Chemistry) - Bachelor Degree, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Agricultural ~ Agricultural Science And Technology ~ Precision Farming ~ Water Management - Master of Science in Water Management
CHEMISTRY 2 2010/2011
CHEMISTRY 3 2008/2009 2009/2010
CHEMISTRY I 2011/2012 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020
CHEMISTRY II 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
CHEMISTRY LAB 2009/2010
CHEMISTRY LAB 1 2008/2009
CHEMISTRY LAB B 2008/2009
PRACTICAL CHEMISTRY 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020